Da li našim životima upravlja sudbina I postoji li mogućnost da se to promeni? Primećujete li znakove pored put? Prepuštate li se simulakrumu stvarnosti preko medija ili imate svoje naočare za posmatranje stvarnosti? Osećate li prirodu naspram vibracija tehnike? Ova i...

read more