Homo sapiens sapiens i šta sad?

Homo sapiens sapiens i šta sad?

Homo sapiens znači mudar čovek. Može li mudar čovek postati mudriji? Ili još bolje pitanje, može li postati manje mudar? Svi znamo ime naše vrste, a zahvaljujući mnogobrojnim otkrićima uz pretpostavku da vrste zaista postoje, znamo i da evolucija postoji. Osobenost...
Kako živeti sa nula otpada?

Kako živeti sa nula otpada?

Kada bi se vodila diskusija o tome šta je čovek današnjice i kako bi on trebalo da se ponaša, ne bi bilo nekog pravog odgovora. Danas je način života i mišljenja stvar slobodnog izbora onih koji za to imaju mogućnosti. Živimo u veku koji je pun raznih pokreta i...
Periodni sistem elemenata i veštački elementi

Periodni sistem elemenata i veštački elementi

Periodni sistem elemenata je svojevrsna tabela u kojoj su zabeleženi svi do danas poznati elementi. Oni se jednostavno mogu podeliti na nemetale, metale i metaloide. Iako se mnogi od njih nalaze u prirodi, postoji izvestan broj napravljen od strane čoveka koji u...