“Fotografija je tajna o tajni. Više nam govori manje znamo”      Fotografije su naša dela Fotografija je kao ogledalo. Ona je naša stvarnost i ono što mi vidimo. Ono u šta verujemo. Ona je lično ogledalo, u kom uvek možemo da pronađemo sebe poistovećujući se...

read more