Pomodarstvo postoji u svim sferama života, pa tako i u jeziku. Evo kako se to vidi na slučaju jednog naizgled bezazlenog prideva.   Jezik kao sredstvo identifikacije   Iako možda ne razmišljate o tome, jezik svakodnevno ne koristimo samo za komunikaciju. On...

read more