Homo sapiens znači mudar čovek. Može li mudra čovek postati mudriji? Možda će pak postati manje mudar?

read more