Budući da smo se svi mi naslušali kojekakvih priča i glupetarija, nama je palo na pamet da bi bilo korisno, jednom za svagda, objasniti organizaciju, funkcionisanje i delovanje "okultističkih" organizacija ovoga sveta. Naravno nemoguće je analizirati svaku od njih, iz...

read more