DRUGA MEĐUNARODNA INTERDISCIPLINARNA KONFERENCIJA O UMETNOSTI

Grupa studenata sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizuje drugu studentsku Međunarodnu interdisciplinarnu konferenciju o umetnosti (International Interdisciplinary Conference on Art – IICoA). Konferencija će se održati u svečanoj sali Filozofskog fakulteta u Beogradu, u periodu od 8. do 10. maja 2019. godine.

Konferencija na godišnjem nivou okuplja mlade istraživače i istraživačice iz oblasti različitih humanističkih disciplina. Princip je da se na trodnevnom seminaru izlaganjem svojih radova i naknadnim diskusijama unapredi interdisciplinarni pristup obrađivanja problema u umetnosti. Cilj je da se omogući razmena znanja, iskustava, pristupa i metoda u naučnom istraživanju.

Kako?

Putem prezentacije naučnih radova, diskusije i interaktivnih predavanja od strane stručnjaka za određene naučne oblasti. Na taj način, rešavaju se aktuelna pitanja o istraživanju umetnosti. Istovremeno, radi se na unapređenju razvoja domaće naučno-istraživačke delatnosti, naročito naučnog rada mladih istraživača i istraživačica. Stoga, IICoA teži rešiti dva problema u koja je savremena naučna zajednica zapala: nedostatak interdisciplinarnog istraživanja na polju umetnosti i nedostatak saradnje među mladim stručnjacima u Srbiji, regionu i Evropi. Kao jedina internacionalna interdiscilpinarna konferencija za mlade istraživače, IICoA je jedinstven događaj ne samo u zemlji, već i u čitavoj Evropi, iako su problemi koje ona cilja da reši odavno prepoznati od strane svetske naučne zajednice.

Tema ovogodišnje konferencije je Interpretation in Arts and Humanities. Pristup će biti slobodan za sve zainteresovane. U svrhu širenja dostupnosti i relevantnosti naučnih radova koji će se izlagati na konferenciji, isti će biti recenzirani od strane stručnjaka, te kasnije objavljeni u publikaciji PDF formata (zborniku) koja će biti dostupna online. Time želimo doprineti informisanosti šire javnosti – koja će imati priliku da proširi znanja o temama koje se tiču umetnosti, ali i zajednice u kojoj živimo.

Konferencija je podržana od strane Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Centra za muzeologiju i heritologiju i RAUCH kompanije – Srbija. Sve informacije dostupne su na zvaničnom sajtu konferencije (www.iicoabg.wixsite.com/2018)

 

Preporučujemo:

Preporučujemo:

Zanimanje budućnosti i starost stanoništva

Poslednjih godina kompjuterske i internet tehnologije napravile su bum na tržištu rada. Od programerskih veština do različitih vrsta dizajna. Kako otvorimo oglase za posao, možemo primetiti da je potražnja za ovakvim stručnjacima veoma velika. Takođe, različite škole,...

Transhumanizam ili humanizam savremenosti

Humanizam je filozofski i etički stav koji naglašava vrednost i delatnost ljudskih bića. Sa druge strane, transhumanizam je filozofski pogled na svet koji smatra da ćemo sa tehnologijom u nekom trenutku u budućnosti postati više nego ljudi. Postoji izvorna...

Zanimanje budućnosti i starost stanoništva

Poslednjih godina kompjuterske i internet tehnologije napravile su bum na tržištu rada. Od programerskih veština do različitih vrsta dizajna. Kako otvorimo oglase za posao, možemo primetiti da je potražnja za ovakvim stručnjacima veoma velika. Takođe, različite škole,...

Transhumanizam ili humanizam savremenosti

Humanizam je filozofski i etički stav koji naglašava vrednost i delatnost ljudskih bića. Sa druge strane, transhumanizam je filozofski pogled na svet koji smatra da ćemo sa tehnologijom u nekom trenutku u budućnosti postati više nego ljudi. Postoji izvorna...

Pet stadijuma tuge u romanu “Dani napuštenosti”

  Šta je to "Pet stadijuma tuge"? Model „Kuber-Ross“, poznatiji kao Pet stadijuma ili faza tugovanja je teorija koju je predstavila Elizabet Kubler-Ros u svojoj knjizi „O smrti i umiranju“. Naime, radi se o teoriji da uprkos tome što je tuga individualna stvar,...

Komentari: