Ubrzan i stresan život koji nam je nametnut, u kome svesni ili nesvesni, stremimo ka tome da postanemo ništa drugo nego roboti. Naravno, takav način života ima bezbroj posledica. Jedna od njih je i konstantna napetost. Najbolji lek za to može biti upravo relaks...

read more