Mnogobrojna istraživanja pokazala su da je uticaj muzike na pospešivanje učenja ne samo moguć, već i da je taj uticaj veći nego što većina nas može da zamisli. Najizrazitiji primer bio bi Albert Ajnštajn koji je u školi bio toliko loš đak da su nastavnici roditeljima...

read more