Šta je čovek, do "tvarca jedna te je zemlja vara". Šta je drugo umetnost, no delatnost koja iole približava ovu tvarcu onom nedostižnom, božanskom nadahnuću. Čudesno, unutarnje čulo nije rezervisano samo za ljude "sa druge planete" već odvajkada pripada i nama...

read more