Dakle, budući jako neodgovorna i poprilično neinspirisana u prethodnom periodu, zapravo nisam mogla da se setim o čemu da napišem tekst a da bude onakav kakvi kvalitetni tekstovi inače treba da budu - odmah vam je jasno da je autor bio zainteresovan i emotivno...

read more