Mač senki, neosporno, sadrži veoma kompikovanu fabulu. Čitalac se upoznaje sa velikim brojem likova, klanova i destinacija.

read more