O slatkišima u službi produktivnosti možda niste ni razmišljali. A šta ako vam kažemo da bi možda trebalo? Saznajte kako poslastice mogu koristiti za unapređenje radnih navika.

read more