Čudesno, čudno, čudo - sve su to reči kojima možemo opisati život i delo holandskog renesansnog slikara Hijeronimusa Boša. Dok čudesno podrazumeva nešto veličanstveno, čudno je pak rezervisano za nešto što odudara od konvencionalnog. Međutim, Boš je uspeo da kroz...

read more