Iako svi znamo ponešto o stripu, kao to da često nosi naziv deveta umetnost i da ga čini kombinacija sličica i sažetog teksta u takozvanim „balončićima“, ipak mnogi od nas misle da strip u Sjedinjenim Američkim Državama, Japanu ili Francuskoj, ima mnogo više da ponudi...

read more