Silva metod je program samopomoći koji za cilj ima veće korišćenje potencijala uma. Tvorac Silva metode je Hoze Silva, električar koji se u velikoj meri zanimao za psihologiju, religiju i parapsihologiju. Silva je imao zamisao da se putem ovog programa može povećati koeficijent inteligencije i osećaj zadovoljstva sobom.

 

Hoze je došao na ideju da razvije ovaj metod iz želje da pomogne svojoj deci da poboljšaju sposobnost pamćenja i koncentracije. Bio je ubeđen da je njegova ćerka vidovita, te je 1944. počeo da razvija ovaj metod, koji je prvobitno bio poznat po nazivu Silvina kontrola uma. Na početku, Silva je metod primenjivao na svojoj porodici i prijateljima, da bi tek 1966. metod javno obznanio. 

Silva se dosta bavio proučavanjem teorija o mozgu, a posebnu pažnju mu je privukla teorija o podeljenom mozgu koju je dao Robert Speri. Iako je Hoze imao pogrešna verovanja o mozgu, ipak je njegov metod bio veoma uspešan.

Uspešnost Silva metode može se objasniti činjenicom da on obučava one koji prevashodno razmišljaju levom stranom mozga, da u razmišljanju koriste i desnu stranu mozga. 

 

Koji je cilj primenjivanih tehnika?

 

Cilj tehnika je postizanje i održavanje mentalnog stanja poznatog kao alfa stanje (opušteno stanje uma). Tokom alfa stanja frekvencija moždanih talasa se nalazi u rasponu od 7 do 14 herca. Sanjarenje i padanje u san primeri su alfa stanja.

Hoze Silva tvrdio je da je razvio program kojim se ljudi uče da uđu u određena mentalna stanja povećane svesti. Takođe je tvrdio da je razvio nekoliko sistematičnih mentalnih procesa koji se koriste dok se pojedinac nalazi u ovim stanjima i koji mu omogućavaju da se mentalno projektuje sa određenom namerom.

Silva tvrdi da, kad um dostigne stanje projekcije, osoba navodno može da vidi udaljene predmete ili mesta i da se poveže sa višom inteligencijom koja će je usmeriti.

 

Čemu Silva metod zapravo služi?

 

Silva metod uči ljude kako da slušaju i kontrolišu delove svoga uma i tela. Veštine koje Silva metod obuhvata odnose se na:

 • duboku relaksaciju kako tela, tako i uma
 • neposrednu meditaciju sa zatvorenim ili otvorenim očima
 • lečenje nesanice – voljno padanje u san u roku od jednog minuta
 • kontrolu bola
 • samodijagnozu mentalnih i emocionalnih problema
 • premotavanje događaja iz prošlosti (korisno za pronalaženje ključeva i tome slično)
 • intuitivno razumevanje podsvesnih stanja samog sebe (korisno za prevazilaženje blokada)
 • intuitivno razumevanje podsvesnih stanja drugih ljudi
 • brejnstorming i stvaranje ideja
 • kontrolu nivoa energije
 • empatičku telepatiju
 • samodijagnozu fizičkih problema
 • povećanje stope ozdravljenja kod samog sebe 
 • povećanje stope ozdravljenja kod drugih ljudi

Šta Hoze Silva kaže o uspehu…?

 

Uspeh nije za plašljive. Uspeh je za one koji traže usmeravanje, koji donose odluke i koji preduzimaju odlučne mere.

 


Ako niste do sada, zapratite našu Lifehacker.rs FB stranicu.


Milica Stefanović

🖊️ Milica Stefanović

Ja sam poludeo, a imao sam i duge intervale užasne normalnosti.

-Edgar Alan Po

Zaprati nas na Fejsbuku

Zaprati nas na Instagramu