Postani deo portala Lifehacker.rs!

Voliš da pišeš? Svestran si? Zanima te novinarstvo? Imaš šta da kažeš i želiš da se tvoj glas čuje? Želiš da usavršiš svoj stil i stekneš čitalačku publiku?

Prijavi se i postani član portala Lifehacker.rs!

Ako si spretan, pismen, britak na jeziku, ako voliš da se družiš i stičeš praksu u timu mladih ljudi, onda imamo pravu stvar za tebe! Popuni prijavu, pripremi svoj autorski tekst (tema slobodna) i pošalji ga na mail adresu office(at)lifehacker.rs

Vidimo se!

Konkurs je otvoren još

Dana(i)

:

Sat(a)

:

Minuta(s)

:

Sekundi(e)

*autorski tekst mora sardžati između 500 i 1200 reči  **autorski tekst mora biti poslat na našu e-mail adresu u roku od 7 dana ***saradnja se vrši u datom trenutku na volonterskoj osnovi