Nikola Tesla bio je jedan od najpoznatijih srpskih i svetskih pronalazača i naučnika u oblasti fizike, elektrotehnike i radiotehnike. Njegov uspeh se ogleda u mnogobrojnim pronalascima kao što su polifazni sistem, asinhroni motor, sinhroni motor, obrtno magnetno polje i drugi. Zahvaljujući njemu danas je u upotrebi tehnologija koju ljudi u Teslino vreme nisu mogli ni da zamisle. Međutim, nisu sve njegove futurističke ideje u potpunosti ostvarene, a mi izdvajamo 5 vizija koje će vas zaintrigirati.

Misaona kamera

Tesla je došao na ideju da stvori uređaj koji bi mogao da čita misli, te je septembra 1933. godine rekao novinarima da radi na projektu koji se tiče „fotografisanja misli“. Verovao je da se slike formirane u mislima reflektuju na samu mrežnjaču, pa se tako mogu snimiti odgovarajućim aparatom. 

Ako bi to bilo istina i ako bi se misli kada ih zamislimo u glavi reflektovale na mrežnjaču i sa uspehom prikazale na ekranu, onda bi na taj način bilo moguće pročitati svaku misao koju ima neka osoba. 

Teslin plan nikada nije postao stvarnost, ali naučnici još uvek proučavaju vid i istražuju mogućnost postojanja mašine koja čita misli.

Mobilni telefoni

1901. godine u toku rada na kreiranju trans-Atlanskog radija, Tesla je predstavio Dž.P. Morganu (jednom od najbogatijih ljudi tog doba) ono što danas predstavlja moderni mobilni telefon. Ideja je bila da se stvori plan o „Svetskom Telegrafskom Sistemu“ koji će omogućiti brzu i momentalnu komunikaciju u formi uređaja koji možete nositi sa sobom. 

Mislio je da će Morgan zaraditi dosta novca finansirajući ovu ideju jer sam nije imao dovoljno sredstava da pokrene taj projekat. Zanimljivo je to što je uspeo da predvidi da će uređaj kakav je zamislio kad-tad postati stvaran i da će se upotrebljavati u svakodnevnom životu.

Livestreamed video

Tesla je uspeo da pretpostavi da će na principu radija budući uređaji omogućiti ljudima da nose male aparate u svojim džepovima koje će koristiti da vide događaje sa velikih razdaljina. Rekao je kako ćemo moći da gledamo događaje poput biranja predsednika, svetsku seriju bejzbola, pa čak i bitku, kao da smo stvarno prisutni na mestima tih dešavanja. 

Bežični prenos struje

Verovatno jedna od njegovih najvećih ambicija bila je transmisija energije na velike razdaljine koristeći jedino vazduh kao posrednika. Demonstrirao je ovu mogućnost bezičnog uključivanja lampe koristeći se metodom induktivne sprege, ali nije uspeo da stvori dovoljno veliki sistem koji bi prenosio energiju.

Mnogi tvrde da su Teslu sprečili u ostvarenju ove ideje. Samim tim što bi struja bila besplatna, ljudi koji zarađuju na tome bi izgubili velike svote novca. Danas mnogi naučnici pokušavaju da pronađu način da ostvare Teslin san, ali još uvek postoje prepreke koje u ovom trenutku ne mogu da prevaziđu.

Kontakt sa vanzemaljcima

1899. godine dok je provodio vreme u Kolorado Springsu i radio na wireless telegrafu i visokofrekventnoj struji, naišao je na čudan radio signal pomoću svojih instrumenata za koji je verovao da je vanzemaljskog porekla. 

Američkom Crvenom krstu u Njujorku uputio je pismo sa odgovorom na pitanje šta će, po njegovom mišljenju, biti veliko dostignuće u narednom veku:

Posmatrao sam električna dešavanja, koja su delovala neobjašnjivo. Iako su bila nesigurna, ubedila su me da su ljudska bića dugo na ovom svetu i da će jednog dana dići glavu čvrsto gore i uzviknuti: ‘Braćo! Imamo poruku sa drugog, nepoznatog i udaljenog sveta’.

Tesla nije bio jedini koji je verovao da je dobijao poruke koje dolaze od bića sa drugog sveta. Markoni, kojem se pripisuje pronalazak radija, takođe je bio uveren da dobija poruke sa drugih planeta, ali su one kasnije odbačene kao šumovi. 

Na osnovu svoje teorije o rizmoničnoj kosmologiji, inženjer Greg Hodovanec osamdesetih godina uspeva da potvrdi neke od Teslinih tvrdnji i izjavljuje kako se takvi signali danas mogu detektovati prostim, modernim detektorima signala.

 


Ako niste do sada, zapratite našu Lifehacker.rs FB stranicu.


Milica Stefanović

Autor: Milica Stefanović

Ja sam poludeo, a imao sam i duge intervale užasne normalnosti.

-Edgar Alan Po