Da li su moći superheroja uz koje smo odrastali moguće?
Pod raznolikim uticajima savremenog društvenog poretka, različitih religioznih sistema ili lošeg ličnog iskustva skloni smo zaboraviti na snagu individualnog izbora. Moć izbora, moć apsolutne kontrole sopstvenog života – zar postoji lepša supermoć?

Tradicionalne vrednosti (bilo da vuku korene iz davnih vekova, par prethodnih decenija ili iz jučerašnjeg dana) nikada se ne moraju shvatati kao breme, kao teret. U istoriji treba pronalaziti inspiraciju, nikako šablon koji bi se ponovio, jer je svaki novi trenutak jedinstven, neponovljiv, stoga konceptualno imun na kloniranje. Sve što možemo iskreno osetiti jeste sadašnjost.

Ona je, na neki način, nepopunjeni strip. Svako od nas poseduje po jedan primerak, jedinstven, originalan i nedovršen. Kojim supermoćima ćemo menjati svet i sebe i hoćemo li biti glavni junaci tog stripa zavisi jedino od nas samih.

Na začetku novog milenijuma, priča o Zakonu privlačnosti (energije) krenula je u osvajanje jedne ozbiljne, globalne popularnosti. Snimaju se dokumentarci, pišu knjige, održavaju seminari – uopšte, sve više ljudi iz svih krajeva sveta kreće sa meditacijom. Stiče se prozračan utisak kao da se u raspadu Zapada, vraćamo iskonskom Istoku.

Bilo da ste u taboru ljudi koji prihvataju ili osporavaju Darvinovu evoluciju – fakat je da duhovno evoluiranje čuči kao izbor kojeg se može dohvatiti svako od nas. Novi milenijum ima potencijal da stvori „jedan sasvim novi, rosni ljudski rod“.

Kako upravljati energijom (čitajte – svojim životom)?

To je pitanje na koje se odgovor ne dobija, već traži. Jedini način da se shvati istinit odgovor jeste da se on proveri u praksi. Sve je energija. Svaki čovek, svaka emocija, svaki dah, svaka misao – čitav univerzum sa svim bićima kojima daje život umrežen je i zaokružen u jedinstvo. Kroz istoriju je ovo jedinstvo imalo mnoga imena, kao Bog ili ljubav. Teorija privlačnosti nudi svoje objašnjenje kako u osnovi pomenuto jedinstvo funkcioniše i na koji način svaka osoba može upravljati energijom da bi ostvarila ono što želi. Postulati koji grade ovu teoriju bave se principom, stoga su univerzalno primenljivi.

Ono što mislimo, to i jesmo.  Razmišljanje i vizuelizacija naših želja jeste prvi korak, zatim ćemo krenuti da (ne)svesno pričamo o tome ljudima (ili što da ne, intimnija varijanta, stvarima) oko sebe, da bi došli do magičnog trećeg koraka – ostvarenja.

zakon1
Naš odnos ka prirodi, drugim ljudima, kosmosu – odnos je ogledala. Bez prekida vodimo razgovor sa svetom i kakvu energiju u toj konverzaciji mi šaljemo, takvu ćemo zauzvrat i dobiti. Budite dobri u slušanju, oslušnite svoju bit i namestite uvo da čuje želje koje su u Vama, kao i u drugima. Granice su ljudska tvorevina, one nisu prirodne, već su ljudskim umom izliveni alat kontrolisanja. Izaberite da umesto skučenosti kompromisa živite svoje snove, jer da, mogući su.

Ako živeti znači biti slobodan, onda moramo poraditi na svom disanju. 

Jelena Stepanović

Autor: Jelena Stepanović