Knosos, nekadašnji centar minojske civilizacije i kulture, nalazi se blizu Irakliona, glavnog grada Krita. Ovaj grad, kao jedan od najvažnijih na ovom ostrvu pre rimskog perioda, otkrio je kritski arheolog Minos Kalokerinos 1878. godine, ali je najznačajnija iskopavanja vodio oksfordski arheolog Artur Evans. Knosos je nekada brojao više od 100. 000 stanovnika, samim tim, za sobom je ostavio razna blaga umetnosti kao sto su freske, vaze, raskošna arhitektonska zdanja u vidu palata, gde je svakako najpoznatija palata kralja Minoja / Minosova palata.

Severni ulaz u Minosovu palatu

Koja nas u stvari dovodi do čuvene legende o kralju Minoju, prema kome je civilizacija bronzanog doba na ostrvu Kritu nazvana minojskom kulturom.

Minoj je bio Zevsov i Europin sin, kralj Krita, zakonodavac i sudija u Podzemlju. Živeo je u herojsko doba, a vladao je tri generacije pre početka Trojanskog rata. On je uništio gusarenje i uspostavio talasokratiju. Prestonica mu je bila Knosos, a svake devete godine bi se povlačio u pećinu na palanini Idi, gde mu je Zevs davao uputstva kako da vlada i donosi zakone. Imao je dva brata Radamanta i Sarpedona, ženu Pasifaju koja je kasnije rodila Minotaura.

 

 

Minoj kao sudija u Podzemlju, detalj sa Mikelanđelovog Strašnog suda (Sikstinska kapela);

Pošto je imao protivnike, Minoj je morao da dokaže da su ga bogovi odredili za kralja. Stoga je zatražio od Posejdona bika koga će žrtvovati, ali ga je usled pohlepe zadržao i umesto prekrasnog božanskog bića podmetnuo jedno svoje goveče. Kako bi kaznio Minoja, Posejdon je u srcu Minojeve žene probudio strasnu ljubav prema pomahnitalom biku, koji je pustošio celo ostrvo, što je rezultiralo rođenjem Minotaura. Minotaur je imao ljudsko telo i glavu bika, stoga je Minoj bio primoran da unajmi slavnog graditelja Dedala da sagradi čuveni Lavirint, ne bi li ga sakrio.

 

Minotaur

Dedala je Minoj zbog ovog poduhvata bogato darivao i predložio mu da zauvek ostane na Kritu. No, Dedal, usled negiranja biva zatvoren zajedno sa sinom, te je iz ovoga usledilo poznato bekstvo Dedala i Ikara uz pomoć perjanih krila. Uprkos tragične Ikarove smrti, Dedal uspeva da odleti na Siciliju, gde je stupio u službu kralja Kokala. Ovo prijateljstvo kasnije je koštalo kralja Minoja života.

Minoj je održavao veze sa mnogim grčkim gradovima, naročito sa Atinom, ali nakon što je atinski kralj Egej ubio njegovog sina Androgeja, od tada bivaju u veoma zaoštrenom odnosu. Posledice ovoga jesu bile brojne žrtve Atinjana koje su slate Minotauru kao odšteta za Minojevog sina. Kako grčka mitologija dalje nalaže, jedne godine je junak Tezej, Egejev sin, odlučio da prekine ovo krvoproliće. Tezej odlazi na Krit, ubija Minotaura i uz pomoć Arijadninog klupka beži iz Lavirinta. Zajedno sa Arijadnom, Minojevom ćerkom, vraća se natrag svome ocu. I sad dolazimo do ključnog trenutka – porekla naziva Egejskog mora. Naime, u znak žalosti, brod kojim je Tezej otplovio ka Kritu imao je crna jedra, a Egej je sina ispratio rekavši mu da ako uspe da izvuče živu glavu razapne bela jedra na brodu. Tako će, kada u povratku vidi brod na pučini, unapred znati da li je Tezej živ ili ne. Međutim, pred ulazak u Atinu, Tezej je zaboravio da zameni jedra, te se njegov otac od žalosti bacio sa stena u more i od tada je ono Egejsko.

Kao što vidimo, legenda o kralju Minoju uspela je da spoji tri velika, svima poznata mita, za koje možda niste znali da su međusobno povezani! 


Ako niste do sada, zapratite našu Lifehacker.rs FB stranicu.


Milica Tomić

Autor: Milica Tomić

Pored čula mirisa, kao glavnog saputnika kroz život, ona se ipak najbolje snalazi kada igra.