U prethodnim tekstovima već smo se upoznali (i pomirili) s činjenicom da tajna da Vinčijevog koda, ukoliko on uopšte postoji, neće nikada u potpunosti biti otkrivena. Zato je sada, nakon otvaranja određenih pitanja na koja su gnostici ponudili svoje odgovore, došao red da čujemo i suprotnu stranu. Evo kako su teolozi pokušali da opovrgnu gnostičke sumnje:

    1. Crkva je prekrajala (ulepšavala) istoriju – Kada bi ovo bilo istina, da je Crkva ostavila u istoriji samo ono što odgovara njenim ciljevima, kako se onda komentariše to što se u Bibliji bez ikakve zadrške iznose gresi Adama i Eve? Znamo da su oni opisani kao prvi ljudi koji su zgrešili i koji su „krivi“ za smrt mnogih ljudi. Zatim, Mojsije je ubica, a o mudrom Solomonu u više navrata se govori kao o ne toliko mudrom čoveku. Avram, Isak i Jakov su bili lažovi i varalice, a Petar je opisan kao nagao čovek. Čemu ovo ako je namera Crkve da sve zataška? (reasonable doubt bi zaista trebalo da postoji)

     2. Isus je bio običan čovek – Gnostici tvrde da su Isusu božanska svojstva pripisali sami ljudi i da je on bio čovek kao i svaki drugi (nešto suprotno od antropomorfizma?) Navodno je tek car Konstantin 325. godine na saboru u Nikeji uspeo da nagovori biskupe da Isusa proglase za božanstvo. Međutim, teolozi tvrde da postoje jasni istorijski izvori u kojima piše da je Isus smatran Bogom mnogo ranije, zapisano je od 50. godine naše ere mada bi se oni usudili da tvrde čak i pre toga.

     3. Isus je oženio Mariju Magdalenu – Nešto što teolozi nazivaju „gnusnom laži“ i ne mogu nikako da prihvate, jeste gnostička tvrdnja da je „Isus Mariju Magdalenu ljubio u usta“ i na taj način dokazuju da je bio podložan zemaljskim užicima kao i svaki čovek. Međutim, gde je dokaz za ovakvu tvrdnju? Ni u jednom jevanđelju se ne navodi ovakav citat niti postoji ikakav indikator da su Isus i Marija delili bilo koju vrstu povezanosti sem one učitelj – učenica.

da_vincijev_kodfdfdsfsd

Kontroverzni roman Dena Brauna, „Da Vinčijev kod“ , prodat je kao besteler u više od 80 miliona primeraka!

      4. Tajna simbolika u delima Leonarda da Vinčija – Da li ona uopšte postoji? Govoreći o tome u prethodnim tekstovima, ukazali smo na gnostičku pretpostavku da je Leonardo najznačajniju poruku sačuvao upravo u kompoziciji svoje poznate slike „Tajna večera“. Međutim, teolozi odbacuju i ovu pretpostavku tumačeći „simboliku“ slike na potpuno drugačiji način. Gnostici tvrde da Isus i Marija čine savršeno slovo „M“ i da je to dokaz da se na slici umesto učenika Ivana nalazi Marija Magdalena! Ako je tako, zašto slovo „M“ ne bi označavalo Isusovu majku Mariju već baš Mariju Magdalenu? Takođe, gnostici ne govore mnogo o samoj kompoziciji slike na kojoj se jasno vidi da su učenici grupisani u skupove po troje (npr. Jovan, Petar i Juda) čime se Isus stavlja u središte slike. Na taj način tumačeno Leonardovo delo jasno pokazuje da nema ni govora o tajnoj simbolici ili predstavljanju slova „M“ ili „V“ (koje bi označavalo ženstvenost) i prisustvo Marije Magdalene.

_sp-tajna-vecera-parodije123

Aleksandra Milosavljević

Autor: Aleksandra Milosavljević

Student psihologije. Pisac u pokušaju. Čovek u pokušaju.
Ono između je manje važno.